بلاگ

مراحل اجرای ساختمان با سیستم LSF

مراحل اجرای ساختمان با سیستم  LSF

Steps Of Construction Of Building With Light Steel Frame System

 • فوندانسیون :

جهت انتقال و توزیع نیروهای وارده از دیوارهای باربر به خاک از پی های نواری و پی های گسترده استفاده می شود . در پی های نواری جهت تامین بستر مناسب برای دیوارهای غیر باربر، معمولا از دال بتنی در کف استفاده می شود.

: Funduction

The strip foundations or extended foundations have been used for transmission and distribution of forces imposed by load-bearing

walls to soil.Concrete slab on floor is usually used to provide a suitable platform for non-load-bearing walls

 • اتصال قاب سبک فلزی ( LSF ) به فوندانسیون :

جهت اتصال اسکلت ساختمانی به فوندانسیون از میل مهارها ( Anchor Bolt ) و اتصال نگهدارنده پایین بادبند ها ( Holdown ) استفاده می شود.

: Fix structure on the foundation anchor bolts and holdowns are used

Anchor Bolt and botton of brases maintenance connection ( Holdown ) are used to connect the building structure to the foundation

 • قاب سازی دیوارهای باربر :

دیوار های باربر متشکل از استادها به عنوان عناصر باربر در فواصل ۴۰ تا ۶۰ سانتیمتر و رانر به عنوان کلاف کننده ابتدایی و انتهایی استادها می باشند. تولید پنل های دیواری توسط دستگاههای مخصوص پنل سازی در کارخانه و یا به صورت دستی در محل کارگاه مطابق نقشه های اجرایی انجام می پذیرد.

: Bearing wall paneling

Load-bearing walls composed of the studs are considered  as load-bearing elements at intervals of 40 to 60 cm and runner is taken 

as the primary coiler and the studs terminal. Production of wall panels by special devices is performed in the factory or manually in

site workshops in accordance with plans of action

 •  نصب دیوارهای باربر :

دیوارهای باربر توسط مهارکننده های موقت در محل مشخص نصب می گردند . میل مهارها تعبیه شده در پی در این مرحله به دیوارهای باربر متصل می شوند.

: Installation of the load-bearing walls

Load – bearing walls are installed in the specified location by the temporary anchorage. Anchor bolts in this stage are connected to

the load – bearing walls

 •  نصب مهاربند و اتصالات مربوطه :

  مهاربندهای قطری همزمان با اجرای دیوارهای باربر اجرا شده و مهاربندهای متشکل از صفحات برشی همزمان با اجرای پوشش دیوارها انجام می گردد. در این مرحله اتصالات لازم مانند ( Holdown )  می بایستی نصب گردند. دیوارهای برشی بتنی نیز همزمان با اجرای دال سقف اجرا می گردد.

  :  Installation of bracing and related fittings

Diagonal barces are constructed simultaneous with the load – bearing walls and retaining structures composed of shear sheets are

constructed by execution of wall surface covers.At this stage , the necessary connections such as HOLDOWN must be

installed.Concrete shear walls are simultaneously constructed by roof slabs

 •  نصب المانهای باربر سقف :

اجزای باربر سقف JOIST  ها به فواصل ۴۰ تا ۶۰ سانتیمتر مطابق نقشه های اجرایی به همراه اتصالات لازمه به استادها و یا نعل درگاه ها ( HEADER )  نصب می شوند. در بام ها معمولا از خرپاهای شیبدار جهت پوشش سقف استفاده می شود.

: Installation of the load bearing roof elements 

JOIST roof load-bearing components are installed at 40 to 60 cm intervals in accordance with plans of action with the necessary

connections to the studs or the lintel ( Header ).The sloping trusses are usually used to cover the roof

 •  پوشش سقف ها :

پوشش سقف ها به صورت عمدتا خشک و یا بتن درجا اجرا می گردد . در پوشش سقف به صورت خشک تمهیدات لازم جهت تامین صلبیت سقف می بایستی اتخاذ گردد.

: The ceiling coverage


Ceiling coverage is mostly used in dry or by inplace concreting. In the dry ceiling coverage it is necessary to consider measures to

ensure abouat rigidity of ceiling

 • اجرای دیوارهای غیر باربر :

اجرای دیوارهای غیر باربر می بایستی بعد از اجرای سقف انجام گردد. همچنین تمهیدات لازم جهت جلوگیری از مداخله این دیوارها در باربری ثقلی و جانبی سازه اتخاذ گردد.

: Implementation of non-load-bearing walls


Non-load-bearing walls execution should be carried out after the implementation of the roof.Also necessary measures must be

taken to prevent the interference of these walls in gravity and lateral structures

 • اتصالات :

اتصالات به صورت عمدتا خشک و با استفاده از پیچ خودکار می باشد. با این وجود امکان استفاده از پرچ و جوش نیز در آیین نامه پیش بینی شده است.

: Connections

Connections are mostly dry and by using self-tapping. However, the possibility of using rivets and welding  is also foreseen in the 

regulations

 •  پوشش دیوارهای خارجی و نما :

جهت پوشش خارجی دیوارها نیزمی توان انواع نماهای سنتی و مدرن را با استفاده از پوشش های خشک و یا با ملات به صورت تر انجام داد.

: Coverage of the exterior walls and frontages

For coverage of external wall we can use a variety of traditional and modern frontages using the dry cover or wet mortar

 •  اجرای تاسیسات :

لوله های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، از محل سوراخ هایی که در STUD  و یا  JOIST  ها در فرآیند تولید ایجاد شده عبور داده می شوند.

:  The implementation of services 

Mechanical and electrical pipes are paseed via the location of the holes embedded in JOIST STUD  created while manufacturing

process

 • عایق بندی :

فضای خالی موجود در دیوارها و سقف ها مکان مناسبی جهت استفاده از انواع عایق های حرارتی و صوتی می باشد.

: Insulation

Free space available in wall and ceiling space is suitable for a variety of thermal and acoustic insulation

 • پوشش دیوارهای داخلی و سقف :

جهت پوشش دیوارهای داخلی از انواع ورقه های تخته گچی یا تخته سیمانی استفاده می شود . جهت پوشش سقف نیز علاوه بر پوشش های فوق استفاده از انواع تایل ها متعارف می باشد.

: Coverage of interior walls and ceilings

Plywood or plaster or cement sheets are used to cover the internal walls. In addition to the above materials, various tiles are used 

سوالات متداول در رابطه با سازه سبک LSF

در سازه سبک LSF   از چه نوع ورقی استفاده می شود؟

جهت تولید و ساخت سازه های سبک فولادی از ورق گالوانیزه با ضخامت های مختلف (بسته

به نوع کاربری و باربری و…) استفاده می شود. شرکت صنایع عمرانی ایستا امکان تولید ورق

های با ضخامت  ۰٫۵ الی  ۳ میلیمتر را دارا می باشد. ورق گالوانیزه ورقی فولادی است که با

“روی” پوشانده شده که همین امر آن را ضد رطوبت می کند.

آیا سیستم سازه سبک فولادی مورد تایید نظام مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی می باشد؟

 

در تاریخ  ۲۳/۱۱/ ۱۳۹۱ آئین نامه سازه های سبک فولادی زیر نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به عنوان نشریه شماره ۶۱۲ جهت بخش

سازه ای و نشریه شماره ۶۱۳ جهت بخش غیر سازه ای به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ابلاغ گردید.

دانلود نشریه شماره ۶۱۲؛ آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد – LSF (بخش سازه)

دانلود نشریه شماره ۶۱۳؛ آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد – LSF (بخش غیرسازه)

آیا سازه های سبک فولادی در برابر زلزله مقاوم هستند؟

سازگارترین سیستم سازه ای ساختمان جهت مقابله با زلزله سیستم سازه سبک فولادی یا LSF می باشد و عامل اصلی آن وزن پایین سازه می باشد چون

موثرترین عامل مخرب در زلزله وزن ساختمان می باشد. و همچنین مزیت آن عدم ایجاد آوار و تلفات ناشی از ریزش آوار  بر روی افراد ساکن می باشد.

آیا ساختمانهای سازه سبک فولادی به فونداسیون هم نیاز دارند؟

فونداسیون مورد نیاز جهت ساخت سازه های سبک فولادی با توجه به وزن پایین آن در مقایسه با سایر سیستم های سازه ای، به همان نسبت سبک تر و کم

حجم تر می باشد. به عنوان مثال سازه LSF نسبت به اسکلت فلزی کمتر از نصف آن و نسبت به اسکلت بتنی حدود ۵% آن  وزن دارد.

 اتصالات در سیستم سازه سبک فولادی به چه شکلی هستند؟


خودکار می باشد. در مکان های حساس و سنگین از پیچ های بوکسی خودکار و جهت
تمامی اتصالات در سیستم سازه سبک فولادی به صورت خشک و با استفاده از پیچ های

اتصال این سازه به سازه های فلزی (در صورت لزوم) از Connector اتصالات مخصوص

استفاده می گردد که به سازه فلزی جوش و به سازهLSF پیچ می گردد.

وزن بر متر مربع این سازه ها چقدر می باشد؟

وزن سازه به نوع کاربری و ارتفاع دیوار و نوع سقف و یا تعداد اتاق یا ابعاد سالن بستگی دارد .

اما بطور معمول در حدود ۲۵ تا ۳۲ کیلوگرم بر متر مربع می باشد که معمولا بصورت نسبی ۳۰ کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته

می شود.

ساختمانی که با سازه  ال.اس.اف ( LSF ) ساخته می شود چگونه ساختمانی است

ساختمان با سازه سبک LSF

ساختمان هایی که به روش LSF ساخته می شوند در واقع از مجموعه ای از دیوارها ، سقف و کف

تشکیل می شوند که شاکله اصلی آنها پروفیل های فولادی سرد نورد شده است.

روش و مراحل ساخت ساختمان با سازه ال.اس.اف (LSF) چگونه است؟

روش تولید این قطعات و احداث چنین ساختمانهایی به این صورت است که ورقه های فولادی ابتدا در کارخانه و توسط دستگاه به ابعاد ، اندازه ها و اشکال معین

شکل دهی شده و به هم متصل می شوند.

پنل هایی که به این شکل تولید می شوند به محل احداث ساختمان منتقل شده و بر اساس نقشه های از قبل طراحی شده و بر روی فونداسیون متناسب با این

نوع از سازه بر یکدیگر سوار می شوند.

اسکلت شکل گرفته توسط ورقه های OSB ، گچ برگ ، سمنت برد و یا سایر مصالح پوششی نظیر سنگ برای نمای بیرونی و یا سرامیک برای کف سازی ،

پوشانده شده و سایر مراحل احداث و تکمیل بنا طی می شود.

 اصلی ترین عامل در استفاده از سازه های فولادی سبک ال.اس.اف(LSF) چیست؟

اصلی ترین عامل در سازه های فولادی سبک، مقاطع فولادی جدار نازک می باشد. مقاطع فولادی جدار نازک، مقاطع فلزی سرد نورد شده ای می باشند که با

استفاده از ورقهای فولادی نازک و با استفاده از روش Roll Forming شکل دهی می شوند.

داشتن ضخامت یکنواخت در عرض مقاطع و استفاده از روش Roll Forming برای ساخت آنهاست که باعث می گردد تولید در حجم بسیار بالا و با کیفیت مناسب و

یکنواخت انجام گیرد.

مقاطع فولادی جدار نازک ، سبک بوده و به راحتی قابل حمل می باشد.

بخش های مختلف ساختمان را به راحتی می توان با این مقاطع مونتاژ نمود.

این عوامل باعث می گردد که عملیات ساخت با این سیستم بسیار سریع باشد.

 

جایگاه سیستم ال.اس.اف (LSF) در ساخت و ساز صنعتی چیست؟

عمده ترین دلیلی که ساختمانهای LSF به شدت با استقبال جهانی مواجه شده است .استحکام این نوع از ساختمان و مقاومتی است که در برابر زلزله از خود

نشان می دهد.این ساختمان ها به دلیل یکپارچگی اجزای تشکیل دهنده و سبکی وزن ، مناسب ترین رفتار را در برابر نیروهای وارده ناشی از زلزله از خود نشان

می دهند.

تفاوت مصرف فولاد و بتن در یک پلان مشابه چیست؟

پاسخ : 

مقایسه مصرف فولاد در یک پلان مشابه ( ۲ واحد در ۳ طبقه جمعا ۶ واحد ) برای ساخت یک ساختمان ۳- ۵ طبقه با ۱۰۰ مترمربع زیر بنا واریانت های زیر بررسی شد :

واریانت اول:

اسکلت بتنی با سیستم قاب خمشی ساده و سقف مشابه تیرچه بلوک مصرف کل سیمان ۲۰/۵ تن مصرف کل فولاد ۴ تن.

واریانت دوم:

اسکلت فلزی با سیستم مفصلی و سقف کامپوزیت مصرف کل سیمان ۱۱/۵ تن  مصرف کل فولاد ۵/۸ تن.

واریانت سوم:

احداث سازه فلزی یکپارچه سبک (LSF) مصرف کل سیمان: ۵/۲ تن مصرف کل فولاد ۲/۸ تن .

 

دلایل اقبال روز افزون سیستم سازه های ال.اس.اف (LSF) چیست؟

 1. مشخصات مکانیکی برتر در مقایسه با پروفیل های گرم نورد
 2. حداقل پرت مصالح به کار گرفته شده درحین ساخت به دلیل طراحی بهینه صنعتی.
 3. نوع فولاد مصرفی در سازه های LSF
 4. مقاومت بالا در برابر زلزله به لحاظ شکل پذیری خوب و سبکی فوق العاده در کنار استحکام بالا.
 5. طراحی و ساخت به کمک سیستم های CAD / CAM و افزایش قابلیت های مکانیکی مقاطع باربر .
 6. جایگزینی المان های سازه ای ضعیف زیاد به جای المان های قوی کم.
 7. امکان بالفعل ساخت و ساز خشک در سیستم های ال اس اف LSF .

صنایع-انبوه-سازان-ایستا

دلایل و الزامات استفاده از سازه های سبک ال.اس.اف (LSF)  چیست؟

 1. نیاز سالانه مسکن حدود ۱,۵ میلیون واحد مسکونی می باشد.
 2. توان تولید سالانه محدود به ۶۰۰-۴۰۰ هزار دستگاه میباشد.
 3. کمبود سیمان، فولاد، نیروی انسانی ماهر.
 4. خطر وقوع زلزله های مرگبار در فلات ایران.
 5. گران شدن شدید مصالح سنتی و دستمزد .
 6. طولانی بودن زمان ساخت و خواب سرمایه.
 7. کیفیت پایین ساختمانهای سنتی.
 8. گران شدن حامل های انرژی.

 

مقاومت ساختمان های ال.اس.اف(LSF)  در برابر زلزله چگونه است؟

فلسفه مهندسی در این نوع از ساختمان این است که المانهای ضعیف ولی متعدد را جایگزین المانهای قوی ولی کم تعداد کرده اند .

به همین دلیل در زمان وقوع زلزله حتی اگر بخشی از ساختمان دچار آسیب بشود سایر قسمتها نقص آن را جبران می کنند .

ساختمانهای LSF بسیار سبک اند ، برای مقایسه ، وزن ساختمان های LSF یک ششم ساختمانهای بتنی و یک پنجم تا یک چهارم ساختمانهای فلزی است.

و از آنجایی که یک ساختمان هرچقدر سبکتر باشد نیروی کمتری را نیز جذب می کند . بنابراین در زمان وقوع زلزله کمترین آسیب را می بیند.

اکنون به کمک تکنولوژی کدکم این امکان فراهم آمده است که ساختمانهای LSF را در شرایط حدی و به صورت شکل پذیر و به همان شکلی که طراحی کرده ایم

بسازیم.همچنین به کمک تولید مکانیزه مبتنی بر طراحی مهندسی ، نقش نیروی انسانی و خطاهای احتمالی در اندازه گیری و نصب به حداقل می رسد.

به این ترتیب ساختمانی بنا می شود که عملکرد بهتری دارد.

به دلیل یکپارچه بودن سازه LSF و همچنین حالت کشسانی بودن آن این سازه مقاومت خیلی بهتری نسبت به سازه های معمول از خود نشان خواهد داد. در

بررسی تخصصی تر به دلیل اینکه زلزله حرکتی رفت و برگشتی دارد در هر رفت و برگشت به دلیل یکپارچه بودن سازه یکی از دیوارها نقش لنگر را ایفا خواهد نمود

و سازه را مقاوم تر در برابر زلزله می کند.

 

سرعت ساخت در ساختمان های ال.اس.اف (LSF) چگونه است؟

دلیل دیگری که ساختمانهای LSF با استقبال مواجه شده است بالا بودن سرعت ساخت این نوع از ساختمان است.

روش کدکم باعث شده سرعت ساخت المانهای سازه ای در این نوع از سازه افزایش یابد.

از سوی دیگر سبکی این نوع از ساختمان باعث می شود با صرف مواد و انرژی و نیروی انسانی بسیار کمتر و در زمانی بسیار کوتاه تر امکان جابه جایی ، مونتاژ و

نصب فراهم آید.

 

صرفه جویی در مواد و انرژی در ساختمان های ال.اس.اف (LSF)  چگونه است؟

صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی دیگر مزیت ساختمان سازی به روش LSF است.

حجم کم و سبک بودن باعث می شود میزان و حجم کمتری از مواد و متریال برای ساخت مورد نیاز باشد .

و این به معنای صرف انرژی کمتر برای تولید مواد است.

سبکی موجب می شود انرژی مورد نیاز برای حمل ونقل به نحو قابل توجهی کاهش پیدا کند.

در زمان ساخت و اجرای ساختمان نیز انرژی کمتری برای جابه جایی و نصب قطعات و مصالح مورد نیاز است.

همچنین پس از ساخت و در زمان بهره برداری ، به دلیل قابلیتهای مناسب این سیستم برای تطبیق با مصالح ، قطعات و روش های عایق بندی ساختمان ، امکان

به حداقل رساندن تبادل حرارت میان محیط داخل و بیرونی ساختمان و در نتیجه سیوینگ انرژی فراهم می شود.

 

چرا ساختمانهای ساخته شده با سازه سبک LSF  دوست دار محیط زیست است؟

این ساختمانها در زمان ساخت ، حداقل پرت مصالح و انرژی را دارند و در زمان بهره برداری نیز کمترین انرژی را هدر می دهند.

علاوه بر این بسیاری از مواد و مصالحی که در این نوع از ساختمان به کار می رود، در پایان عمر ساختمان قابل بازگشت به طبیعت و یا قابل بازیافت است .

ساختمان های LSF در دنیا به عنوان ساختمان های دوست دار محیط زیست معروفند.

 

چرا سازه سبک ال.اس.اف (LSF) ساختمان دنیای آینده است؟

ال.اس.اف (LSF) بی تردید روز به روز جایگاه مناسب تری را در بازار ساخت و ساز کسب خواهد کرد .

چرا که این نوع از ساختمان در مقایسه با سایر روشهای استاندارد ، از قیمت تمام شده بسیار مناسب تری برخوردار است.

در مجموع با توجه به شرایط نوین شکل گرفته در جهان و با لحاظ کلیه ملاحظات زیست محیطی ، توجیهات اقتصادی ، شرایط گوناگون و متنوع اقلیمی ، مسأله

انرژِی ، نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای پروژه های ساختمانی و بالاخره موضوع بهره برداری از ساختمان ، روش LSF  به عنوان یکی از مناسب ترین روشهای

ساختمان سازی در شرایط فعلی جهان شناخته می شود .

این فاکتورها رقابت پذیری این سیستم ساختمانی را با سایر سیستم های ساختمانی به وضوح نشان می دهد به نحوی که میزان استقبال از این روش ، با رشدی

نزدیک به صد در صد ، در صدر روش های گوناگون ساخت و ساز در جهان قرار دارد.

هزینه ساخت ساختمان و اضافه طبقه  با سیستم LSF   چقدر است ؟ 

اعلام قیمت دقیق تنها پس از مشخص شدن دقیق خواسته های مشتری شامل نوع مصالح مصرفی ، نوع نما ، پوشش کف و … امکان پذیر است. در صورتی که

خواسته های خود را لیست کرده اید با ما تماس بگیرید تا قیمت دقیق به شما اعلام گردد.

از نظر پلان و نمای ساختمان چه محدودیتی دارند ؟ 

هیچگونه محدودیتی از نظر نما و معماری ساختمان وجود ندارد.  در صورتی که سازه در بیس خود فضایی داشته باشد می توان با کمک تمامی متریال ها اعم از آجر

، سنگ و … نما را طراحی کرد و اگر بیسی نداشته باشد و یا نتوان آن را ایجاد کرد از تخته های سیمانی ( سمنت برد ) استفاده کرد.

همچنین نماکاری ساختمان با استفاده از انواع مصالح ماسونری نظیر سنگ آجر و درایوال نظیر فایبر سمنت و نماهای سفالی و کامپوزیتی انجام می شود. تخته

های سیمانی مورد استفاده متشکل از سیمان و الیاف سلولزی است که آزبست و آسیبهای زیست محیطی ندارند.

اجرای یک واحد ویلایی حدودا ۱۰۰ تا ۲۰۰ مترمربع چقدر زمان نیاز دارد؟

حدودا دو ماه و نیم تا سه ماه . پس از تایید نقشه های طراحی معماری و طراحی سازه ها برای

هر ۱۰۰ متر مربع زیر بنا ساخت اسکلت و ساخت کامل ساختمان به صورت کلید تحویل ۴۰ روز

کاری زمان نیاز است.

تاسیسات الکترونیکی و مکانیکی چگونه در سازه سبک LSF  اجرا می شود؟

در این سازه تاسیسات الکترونیکی و مکانیکی می تواند در میان خر پاهای سقف به راحتی حرکت کند اما مزیت سازه های  ابن شرکت  این است که با کمک

ایجاد سوراخ های تاسیسات بر روی استاد ها می توان تاسیسات را در میان دیوار ها نیز عبور کند.

 

آیا می توان سازه سبک LSF را زیرزمین و یا همکف نیز بنا نمود؟

 

ساخت ساختمان با کمک سازه های LSF را می توان از همکف نیز بنا کرد اما به دلیل نیرو های جانبی در زیر زمین

نمی توان سازه را در زیر زمین به صورت باربر اجرانمود اما می تواند به صورت دیوار های جدا کننده و غیر باربر استفاده

نمود.

 

مزیت استفاده از سازه سبک LSF  نسبت به دیگر سازه های بنایی در مقوله عایق بودن ساختمان چیست؟

به دلیل استفاده از عایق های همچون پشم شیشه و پشم سنگ و … در میان سازه LSF این سازه نسبت به دیگر سازه ها عایق صدا و حرارتی مناسب تری

است. می توان در سازه ای دیگر نیز میان دیوارها عایق هایی اجرا نمود اما قیمت تمام شده بسیار بالاتر از قیمت تمام شده در سازه های LSF است.

تولید صنعتی ساختمان چه توجیهی دارد؟

پنلهای باربر، اسکلت اصلی ساختمان را تشکیل می دهند. با ساخت و تکمیل پنلها ،مرحله نصب آغاز می شود. به دلیل سبک بودن ساختمانهای LSF ، اجراینصب در کارگاه و احداث ساختمان در سازه های(LSF) چگونه انجام می شود؟

فونداسیون ، با صرف مواد کمتر و در زمانی کوتاه تر قابل انجام است. پیش از قرار گرفتن پنلها بر روی زمین به منظور عایق کاری و افزایش عمر بنا ، از فوم های

مخصوص به عنوان حایل میان پنل و فونداسیون استفاده می شود. پنلها بر اساس نقشه و تحت نظارت ، هر یک در جای خود قرار گرفته و عملیات نصب انجام

میشود . قطعات با استفاده از پیچ های سرمته ای به یکدیگر متصل شده و با بولت به زمین میخکوب می شوند. بخشی از عملیات نصب در ارتفاع ، با استفاده از

جرثقیل انجام می شود. با شکل گیری اسکلت ساختمان ، سایر مراحل ساخت و تکمیل بنا ، انجام می پذیرد و سفتکاری سازه ای کامل می شود .

در پروژه های با فواصل دور قطعات چگونه مونتاژ می شوند؟

پس از مونتاژ و ساخت پنل ها ، عملیات بارگیری آنها به انجام می رسد. در صورتی که محل احداث بنا فاصله بیشتری با محل کارخانه داشته باشد برای صرفه

جویی در زمان و انرژی ، قطعات را به صورت دمونتاژ به محل کارگاه منتقل کرده و عملیات مونتاژ در محل کارگاه انجام می شود. مونتاژ قطعات نیز در هر محلی که

صورت بگیرد ، عملیاتی قابل کنترل و نظارت است به نحوی که با استفاده از نقشه های می توان از مونتاژ صحیح قطعات اطمینان حاصل کرد.

 

صرفه جویی در مواد و انرژی در ساختمان های ساخته شده با سازه سبک LSF چگونه است؟

صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی دیگر مزیت ساختمان سازی به روش LSF است. حجم کم و سبک بودن باعث می شود میزان و حجم کمتری از مواد و متریال

برای ساخت مورد نیاز باشد و این به معنای صرف انرژی کمتر برای تولید مواد است. سبکی موجب می شود انرژی مورد نیاز برای حمل ونقل به نحو قابل توجهی

کاهش پیدا کند. در زمان ساخت و اجرای ساختمان نیز انرژی کمتری برای جابه جایی و نصب قطعات و مصالح مورد نیاز است. همچنین پس از ساخت و در زمان

بهره برداری ، به دلیل قابلیتهای مناسب این سیستم برای تطبیق با مصالح ، قطعات و روش های عایق بندی ساختمان ، امکان به حداقل رساندن تبادل حرارت میان

محیط داخل و بیرونی ساختمان و در نتیجه سیوینگ انرژی فراهم می شود.

 

دلایل و الزامات استفاده از سازه های سبک LSF  چیست؟

 1. نیاز سالانه مسکن حدود ۱,۵ میلیون واحد مسکونی می باشد
 2. توان تولید سالانه محدود به ۶۰۰-۴۰۰ هزار دستگاه می باشد
 3. کمبود سیمان، فولاد، نیروی انسانی ماهر
 4. خطر وقوع زلزله های مرگبار در فلات ایران
 5. گران شدن شدید مصالح سنتی و دستمزد
 6. طولانی بودن زمان ساخت و خواب سرمایه
 7. کیفیت پایین ساختمانهای سنتی
 8. گران شدن حامل های انرژی.

 

مزایا و ویژگی های ساختمان های ساخته شده با سازه سبک LSF  چیست؟

 1. مقاومت در برابر زلزله
 2. سرعت ساخت
 3. صرفه جویی در مواد و انرژی
 4. LSF ساختمان دوست دار محیط زیست
 5. LSF ساختمان دنیای آینده است.
 6. امکان بکار گیری محصولات دارای استاندارد در مرحله تأمین مصالح با حداقل پرت و امکان بهینه سازی اجزای مختلف ساختمان برای صرفه جویی در مصرف انرژی واصلاح الگوی مصرف.
 7. مقاومت بالا در برابر زلزله به لحاظ شکل پذیری خوب و سبکی فوق العاده در کنار استحکام بالا.
 8. کاهش نیاز به نیروهای ماهر حرفه ای و امکان جذب خیل عظیم بیکاران تحصیل کرده و بومی در بخش نصب این نوع ساختمان ها که با هزینه کمتر کیفیت بیشتر را برای ساختمان به ارمغان می آورند.
 9. کاهش رکود سرمایه در طول دوره ساخت، در کنار افزایش کیفیت و کمیت ساخت و ساز.
 10. کاهش مصرف انرژی در کلیه مراحل تولید مصالح ساختمانی،حمل مصالح، بهره برداری و جمع آوری ساختمان.
 11. نیازکم این روش به صنعت سیمان که یک صنعت آلاینده بوده و این نوع ساختمان را دوستدار محیط زیست معرفی می کند.
 12. کاهش مصرف فولاد در ساختمان که به تدریج حکم فلزی با ارزش را پیدا خواهد کرده و دفن بدون ملاحظه آن در ساختمان های موجود هیچگونه توجیهی ندارد.

 

 

با سازه سبک LSF چه ساختمان هایی می شود ساخت؟

سیستم سازه های فولادی سبک (LSF) یک سیستم سازه ای پیشرفته است که در انواع ساخت و سازها مانند ویلاها، خانه های ویلایی تک خانوار و چندخانوار ،

ساختمانهای مسکونی، اداری و صنعتی یک، دو و سه طبقه، هتل ها و هتل آپارتمان ها، ساختمان های مدارس و دانشگاهی، رستورانها و …. دارای کاربرد می

باشد. سیستم سازه های فولادی سبک(LSF) یکی از مناسبترین سیستم های ساختمانی است که امروزه در جهان مورداستفاده قرار می گیرد.

 

چرا LSF ؟

در بلایای طبیعی مثل زلزله زندگی ما را بارهای مرده تهدید می کنند. بارهای مرده شامل مصالح سنگین در دیوار ها، کف و سقف ساختمان های سنتی متمرکز

هستند و همچنین شامل وسایل زندگی ما نیز هستند. ما نمی توانیم از وسایلی که در زندگی مان استفاده می کنیم بگذریم بنابراین باید ساختمان را سبک

بسازیم. در این نقطه است که سیستم سازه سبک فولادی در اولویت اول قرار می گیرد.

کاربری ساختمان های قابل احداث با سازه سبک LSF

با توجه به تنوع قطعات فولادی فرم داده شده در حالت سرد CFS  و نیز شیوه ساخت و ساز به کار رفته در سیستم LSF  این نوع ساختمان ها کاربرد های وسیعی در صنعت ساختمان سازی با کاربری های گوناگون را دارند. به عنوان نمونه برای کاربری های ذیل می توان از سیستم ساختمانی LSF  استفاده کرد:

 

 • خانه سازی با ارتفاع کم
 • دفاتر و ساختمان های تجاری کوچک
 • ساختمان های ورزشی و آموزشی
 • احداث نیم طبقه در داخل بناها
 • افزایش تعداد طبقات بر روی پشت بام ساختمان های موجود
 • ساختمان های چند واحدی
 • واحد های صنعتی
 • واحد های پیش ساخته، مانند سرویس های بهداشتی به صورت BOX SYSTEM
EnglishPersian
به بالای صفحه بردن