آریو سازه گیل

اضافه طبقه

اضافه طبقه جوکولبندان

در پاسخ به نیاز روزافزون به فضای مسکونی و تجاری، اضافه کردن طبقات به ساختمان‌های موجود با استفاده از سازه‌های فولادی سبک (LSF) به یک روش محبوب تبدیل شده است. شرکت آریو سازه گیل، به عنوان مجری سازه‌های LSF در گیلان، در پروژه اضافه طبقه در روستای جوکولبندان از این تکنولوژی بهره برده است.