کاربری ساختمان های قابل احداث با سازه سبک LSF

کاربرد سیستم LSF و موارد استفاده از سازه سبک

 

با توجه به تنوع قطعات فولادی فرم داده شده در حالت سرد CFS  و نیز شیوه ساخت و ساز به کار رفته در سیستم LSF  این نوع ساختمان ها کاربرد های وسیعی در صنعت ساختمان سازی با کاربری های گوناگون را دارند. به عنوان نمونه میتوان برای کاربری ساختمان های قابل احداث با سازه سبک LSF در سازه های زیر اشاره کرد:

  • خانه سازی با ارتفاع کم
  • دفاتر و ساختمان های تجاری کوچک
  • ساختمان های ورزشی و آموزشی
  • احداث نیم طبقه در داخل بناها
  • افزایش تعداد طبقات بر روی پشت بام ساختمان های موجود
  • ساختمان های چند واحدی
  • واحد های صنعتی
  • واحد های پیش ساخته، مانند سرویس های بهداشتی به صورت BOX SYSTEM
به بالای صفحه بردن